• Przechowalnia 0
 • Lampy w ofercie
  Country C1440
  946,00 zł
  Urban C1522
  989,00 zł
  Napoli C360
  533,00 zł
  Industrial C1770
  1 393,00 zł
  Pisa C1202
  1 402,00 zł
  Napoli C371
  925,00 zł
  Lecco C1280
  619,00 zł
  Vintage C146
  598,00 zł
  Industrial C1691
  1 105,00 zł
  Industrial C1621
  1 023,00 zł
  Grunge C1433
  882,00 zł
  ...jest pusty

  Kontakt

  GoMiHome

  Wojska Polskiego 60/59
  05-804 Pruszków

  Email: gomihome1@gmail.com
  Telefon: 665 190 664

  NIP: 8921058085
  REGON: 382592533

  Polityka prywatności

  1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego dostępnego pod adresem gomihome.pl
  2. Właścicielem sklepu internetowego oraz administratorem danych osobowych Klientów - osób fizycznych - i użytkowników, których dane dotyczą jest firma Gomihome Mirosław Szwec, 05-804 Pruszków, al. Wojska Polskiego 60/59; gomihome1@gmail.com, NIP 8921058085, REGON 382592533 zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
  3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L nr 119, str. 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej danymi osobowymi). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji, jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających jego sklep internetowy.


  § 1
  Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna


  1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Klientami.
  2. Cele przetwarzania danych dsobowych Klientów przez administratora to w szczególności:
   1. rejestracja konta w sklepie internetowym w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. (Podstawa prawna - niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. składanie zamówienia w sklepie internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. (Podstawa prawna - niezbędne do wykonania umowy sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. subskrypcja newslettera, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. (Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane te dotyczą, na wykonywanie umowy o świadczenie usługi newsletter - art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. Przy rejestracji konta dla usługi newsletter w sklepie internetowym Klient podaje następujące dane:
   • adres e-mail.
  4. Przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym Klient podaje następujące dane:
   1. adres e-mail;
   2. dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulica, numer domu/mieszkania;
   3. imię i nazwisko;
   4. numer telefonu.
  5. Przedsiębiorcy podają dane powyższe oraz dodatkowo:
   1. nazwę firmy Przedsiębiorcy;
   2. numer NIP.
  6. Przy korzystaniu z usługi newsletter, Klient podaje dane:
   1. adres e-mail;
   2. numer telefonu.
  7. Podczas korzystania ze sklepu internetowego mogą być również pobierane dodatkowe informacje, w tym: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, domena, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  8. Od Klientów mogą być również pobierane dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach wykonywanych w naszym sklepie internetowym. (Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, umożliwiający lepsze korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.)
  9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane również niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności, między innymi: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeśli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. (Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.)
  10. Dane osobowe zbierane przez administratora są mu dobrowolnie podawane w związku z zawieranymi umowami sprzedaży czy także świadczeniem usług za pośrednictwem sklepu internetowego, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta Klienta, zaś w sytuacji składania zamówienia bez rejestracji konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia.


  §
  2
  Komu możemy przekazywać Twoje dane oraz jaki czas są przechowywane?

   

  (strona w budowie)

  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies (ciasteczek) zapoznaj się z polityką prywatności sklepu GoMiHome.pl